Αποστολή Εργου

Πριν κλείσετε το προς εκτύπωση σε offset αρχείο, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες ανάλογα με το πρόγραμμα από το οποίο κλείνετε το αρχείο. Είναι οδηγίες με βάση τα standards της ISO και αφορούν εκτύπωση σε μηχανές offset στην Ευρώπη.

Οδηγίες κλεισίματος αρχείων PDF μέσω του Adobe inDesign

Οδηγίες κλεισίματος αρχείων PDF μέσω του Corel Draw

Οδηγίες κλεισίματος αρχείων PDF μέσω του Adobe Illustrator

Οδηγίες κλεισίματος αρχείων PDF μέσω του Quark Xpress